Subscrisa “ASOCIAȚIA EUROPAS” cu sediul în sat Dumitrana, oraș Măgurele, str. Duzilor, nr. 40, înscrisă in Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Cornetu jud Ilfov, sub nr. 10/28.02.2012, având C.U.I. 30057084, legal reprezentată prin Președintele Consiliului Director, doamna SCARLAT FELICIA,

În baza prevederilor art. 14 din Statutul „ Asociației Europas ” și a dispozițiilor legale in vigoare privind asociațiile și fundațiile,

VĂ CONVOACĂ

Pentru data de 29.01.2019, ora 10:00, la adresa din București, Piața Rosetti, nr. 4, et. 6, sala de ședințe, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociației. In cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Statut, Adunarea Generala va fi reconvocată in data de 14.03.2019, ora 10.00, in același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINE DE ZI :

Luarea la cunoștință de către membrii Adunarea Generală a demisiilor unor membri;
Extinderea mandatului membrilor Consiliului Director de la 2 ani la 4 ani;
Alegerea noului Consiliu Director;
Diverse.
Consiliul Director al ASOCIATIEI EUROPAS

Data: 10.12.2018